Minggu, 02 April 2017

“GANDRUNG SEWU PODHO NONTON”
LABUH BENKTINE RAKYAT BANYUWANGI

            Festival Gandrung Sewu hang wis kaping papat tahun iki dianakaken ring Pesisir Boom Banyuwangi, tanggal 26 September 2015. Nurut jadwal kudune wis diangkati sakat jam 14.00, Naming buru bisa kelaksan jam 14.30.  Serta Bupati Banyuwangi lan dayoh kurmatan lungguh ring kursine pergelaran aju diangkati. Ring pidatone Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ngomong dhung Gandrung Sewu iku dianakaken kanggo “konsolidasi Budaya”. Kang dikarepaken Pak Anas yaiku ngukuhi penari hang ana ring desa-desa lan kabeh wilayah Banyuwangi bisa njuget bareng nung panggung kurmatan kabupaten. Penari Gandrung hang biasane njuget mung nung desa lan kampunge dhewek ring kene diweni papan pentas ring acara Be-Fest hang bisa ditonton sing mung wong desa lan kampunge dhewek naming bisa ditonton wong sak tlatah Nusantara. Paran maning event iki wis dadi event nasional hang dienteni sing mung wong Nusantara naming uga dienteni wong-wong ring negara manca, merga Gandrung Sewu iki wis dadi salah sijine agul-agule Banyuwangi ring Be-Fest (Banyuwangi Festival)
            Sakat mlebu jam 12.00 penonton wis ngebeki pesisir Boo. Paran maning  wong-wong hang kedanan nyang fotografi. Sing sithik hang daftar lan njaluk ID Card kanggone para juru potrek iki makne bisa manggon ana ring panggonan hang tepak anggone bisa motrek Gandrung Sewu makne dadi lan apike asile potrekane gediku karepe. Angger Stasiun TV Nasional meh ngirim wartawane. Ana uga Discovery Chanel hang arep nggarap Wonderful Indonesia.
            Sing beda adoh teka Gandrung Sewu ring tahun-tahun hang sulung, mesti bain hang dijugetaken ya jugetan gandrung. Naming tahun iki Gandrung Sewu lakone “Podho Nonton”. Koreografi lan tata gendhing uga skenarione digarap lansung ring seniman Banyuwangi hang aran Sumitro Hadi. Lakon iki diamet sumber idene teka gendhing “Podho Nonton”. Podho Nonton kawitane  pancen aran gendhing hang wis kesuwur ring pergelaran gandrung Banyuwangi. Podho Nonton  iki nggambaraken kedadean rikala jaman semono ring antarane tahun 1771 sampek 1772 . Ring jaman iki para dulur Banyuwangi berjuang ngelawan kumpeni Londo. Ring kono akeh para pejuang hang dihukum lan dipateni Londo. Ana uga hang ditugel endhase aju ditancepaken nung pager-pager pinggir dalan. Hang dihukum digawa nyang segoro aju disilepaken sing kalah ngenese. Sikile dipuket dibandhuli watu gedhe. Sing sithik wong Belamabangan hang mati rikala iku.
            Pergelaran dikawiti ambi Lalare Orkestra hang nggawa gendhing “Pesisir Boom” lan “Gandrung Sewu”. Ring genjot pinggir wetan hang digambari segoro Selat Bali lan  gunung-gunung hang ana ring pulo Bali pergelaran nambahi katon berahi. Mari iku penari cilik hang akehe 63 lare metu pelayonan ambi nggawa umbul-umbul lirang hang nguweni pertondo girange lare-lare ring jaman iku merga urip nung bumi Belambangan bisa nyenengaken. Tanahe subur, rakyate makmur merga sembarang bisa urip ditandur.. Ring kono digambaraken uga wong tani hang urip seneng lan mituhu nyang adate uga mesti ucap syukur nyang Pengerane kelawan nganakaken sedekah desa hang diarani kebo-keboan.
            “Mbok Gandrung isun percaya nyang rika, jugetane apik, paesane melik-melik, gancang ngelaiko “Podho Nonton”, jare ucape dalang diterusaken ambi gemeruduke Gandrung  nyang panggon pergelaran ring dhuwure pasir boom hang magih kerasa panas masiyo sak durunge wis disiram ambi panitia. Naming panase pasir nung Pesisir Boom sing ngurangi niayate penari hang kepingin pergelarane iku sukses.  Mari gediku penari gandrung hang akehe sewu iku mau metuka teka bucu pat arena panggung Pantai Boom, Bucu kidul kulon, bucu kidul wetan, bucu lor wetan lan bucu lor kulon. Gandrung hang akeh iku mau metu ambi jugetan “Ngiwir” jugetan hang nggambaraken “Dewi Sri” Dewi Kesuburan hang mudhun teka kayangan. Jugetane carem ring antarane kabeh penari. Suarane sampek koyo udan gedhe hang buru temetes teka langit. Tabuhane ngungkung kendhangane seru tegese. “ “Yee,…iki salam penghormatan nyang para dayoh njaluk pendongane mugo-mugo gandrung sewu iki lancar lan sukses koyo pergelaran hang sakdurunge,…lempar sampur berangkaaat,” jare kudangane panjak keluncing. Sakteruse gandrung nerusaken jugetane maning. Sing leren-leren penonton anggone keplok merga kaju nyang jugetane gandrung.        Tahun iki pancenen rada beda Gandrung iki nganggo sampur kelir ijo lan nggowo kepet (kipas) kelir abang putih. Kelir iki pancen dienggo gambaraken kesuburane Banyuwangi rikala jaman semana. Sampek-sampek kesuburan iku mau nggawe Bangsa teka Manca padha kepingin teka nyang Blambangan nggo nguasani tanah Blambangan.
            Mari penghormatan diterusaken ambi gendhing “Podho Nonton” mung sak ceklek dijuput ndhuwure  sakteruse gandrung minggir. Kumpeni Londo teka segoro wetan nunggang perahu gedhe. Mari mudhun aju ngerusak tatanan wong-wong Belambangan. Kabeh dirusak sembarang diamet. Ring panggung pinggir lor wetan hang dienggoni para tani lan uwong-uwong hang mengan gedhogan uga mengan angklung nung paglak dirusak. Iku kabeh ndadekaken para tani ngamuk lan wani ngelawan Kumpeni Londo. Naming kekuatane para tani lan Kumpanei Londo mesti bain sing imbang, akeh para tani lan rakyat hang mati ana uga hang mlayu nyang tengah alas. Ring kono gandrung aju mlebu maning nutup nyang dalan hang wis diliwati para tani hang mlebu nyang alas.
            Sing suwe pira teka bucu elor kulon, Marsan macak gandrung lanang mlaku-mlaku nyang desa-desa lan alas-alas panggonane para tani lan rakyat hang keplayu mau. Ring kono Marsan sak perlu mbalekaken keuatane rakyat balik maning duwe ati kanggo ngusir Kumpeni Londo. Wis akeh para tani, rakyat lan pejuang hang wis dikumpulaken maning nung Marsan. Serta kekuatan wis balik maning Rempek Jagapati hang dadi agu-lagule. Saiki kabeh para tani, rakyat, lan pejuang dikumpulaken nung Bayu sakperlu ngelawan bareng ambi Kumpeni londo.
            Londo soyo suwe soyo nggerangsang, tambah beringas kepingin nguras bumi Blambangan. Rempek jagapati sing terima ndeleng rakyate urip soro. Rempek berjuang ngelawan Kumpeni Londo. Wis akeh kurbane ning para Londo mulo iku Kumpeni Londo hang duwe watek “devide et impera”. Rumongso sing bisa ngalahaken Rempek Jagapati, Kumpeni Londo nggawa Tumenggung Alap-alap hang arep diedu musuh Rempek. Dadi adu kesakten wong loro akhire. Alap-alap hang dipercoyo Londo  nggo ngalahaken Rempek nyatane sing bisa ngalahakaen rempek. Sak lorone tarung ring Bayu. Alap-alap mati keneng tumbake Rempek. Sedheng Rempek dhewek ketaton keneng gamane Alap-alap hang diweni opas lan racun.
            Rempek Jagapati aju ditandhu lan dibungkus lawon putih. Para gandrung aju ninggul ambi ngetutaken teka mburine. Ambi gendhing pelog Rempek ditandhu mlebu nyang bucu kidul wetan. Sakteruse digambaraken perahu gedhe hang nguwot para tawanan perang bayu. Penari gandrung nganggo kepet biru nggambaraken laut lan ombake segoro Sembulungan. Ring tengahe panggung kapal aju mandheg, ring kono katon Kumpeni Londo nguncalaken para tawanan perang Bayu nyang tengah segoro. Para gandrung aju njerit nyakseni iku kabeh. Merga iku kabeh dadi buktine “Labuh bektine rakyat Banyuwangi” nung Bumi Blambangan. Pergelaran mari naming penonton magih katut nyang akhir-akhire cerita iku mau. Serta Pembawa acarane nutup acara ambi keplok tangan, buru penonton keroso dhung pergelarane wis mari.
            Lancar lan suksese Festival Gandrung Sewu iki uga sing kalah gedhe tulunge para seniman lan pelatih tari hang dadi sawiji ring Patih Senawangi Banyuwangi. Lan sing sithik usahane para Pelajar SMP sampek SMA hang wis dadi penari. Uga panitia Kabupaten hang sing leren-leren anggone ubed nggo nyuksesaken Festival Gandrung Sewu tahun iki. Sing luput dhung gawe tahun iki pancene wis diatur nong ring Pemerintah Banyuwangi hang dipercayakaken nung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Muga tahun ngarep magih ana Festival hang koyo gediki, jare ucape  penonton hang wis kesengsem nyang Festival Gandrung Sewu iki. (Repotane: Moh. Syaiful)
Rabu, 25 Mei 2016

Ksatriya Gung Belambangan
                Pangeran  Wilis  ksatriya gung Belambangan iki duwe aran jejuluk Mas Sirna. “Wilis,…” gediku bain iyane dhemen diceluk. Kadhung nganggo aran jejuluk mesti bain bisa mbidakaken antarane rakyat lan turune raja. Pangran Wilis sing kepingin dibidakaken ambi sapodho-podho paran maning ambi  rakyate. Iyane  sing dhemen nganggo aran jejuluk keraton. Mestine gediku, dung anggon urip nong njero keraton. Merga iyane  anak teka  Pangeran Danurejo ambi ibu Putri teka Kerajaan Mengwi.
                Sing koyo dene anak turune Prabu Tawangalun liyane mrana-mrene nganggo aran jejuluk Mas utawane Mas Ayu. Aran Wilis dhewek asale bengen teka emake hang turunan Bali. Sing patio ngarti paran karepe aran iku. Hang mesti hang nguweni aran duwe kekarepan hang apik lan dhuwur kanggone anake iku mau.
                Sakat cilik, Wilis dhemen urip ambi rakyate. Uri lan srawungan ring njaban, kumpul anake wong tani ring sawah lan kebonan. Memengan ring alas-alasan  lan panggonan-panggonan sunut ugo adat  liyane. Rodo gedhe sithik Pangeran iki dhemen urip nyepi, topo lan nglakoni  nong panggonan hang sing diambah menungso. “Golet paran endane,” takon isun nyang awakisun dhewek serto rungu ceritane uwong-uwong.  Jare wong-wong kene Wilis golek ilmu lan kaweruh  nggo sangu urip ring dino mburi . Iku  kosok baline ambi isun iki. Sak umuran isun iki magih  durung weruh rasane manggon nong panggonan hang sepi paran maning panggonan hang durung diambah menungso. “Hiii,…sing wani isun.”
                Kacang mestine sing bakal ninggalaken lanjaran. Prabu Tawang Alun sembah buyute Pangeran Willis bengen gediku. Dhemen urip madep nyang hang kuasa ring panggonan hang sepi lan sing tau diambah menungso. Mestine hang gediku iku anggone  bisa tanek lan jejeg madep nyang hang kuasa  merga sing ana hang nyerintungi.  Mupakat bain serto saiki , Pangeran Wilis bisa dadi wong hang kajen ring sak tlatah bumi Belambangan.  Didhemeni rakyat  mergo andap asor ring lakune. Diwedeni musuh mergo kesaktenane.

                

Rabu, 03 September 2014

Tugas kls viii


Buatlah satu silhuet dari model teman yang kamu pilih untruk setengah badan fokus pada wajah, dan 2 silhuet untuk seluruh badan (boleh laki2 atau perempuan)

Rabu, 05 Februari 2014Sumitro Hadi Gawe Gandrung Banyuwangi
                Kadung Nogomongaken kesenian daerah ring Banyuwangi utamane seni tari mesti sing biso ditinggalaken wong siji iki. Sumitro Hadi utawa lebih dikenal ambi Pak Mitrok. Pak Mitrok wong Banyuwangen tulen iki wis kesuwur ring daerah Banyuwangi , Jawa Timur, lan sampek Nasional. Sing sithik prestasine kang tau digape anggone nggawe lan nggarap tarian Banyuwangi. Salah sijine kang terkenal yo “Jejer Gandrung”.  Pikiran lan omongane  bakal  lunyu keplayu koyo sabun kecampur banyu kadung dijak gesah bab kesenian. “Wong iku bakal alus budine lan kandel rasa rumongsone kadung wis gobod endhut ring masalah seni, dudu seniman kadung magih duwe rasa iri,  drengki, nafsu serakah lan angkara,”  gediku ucape kadung ditakoni bab seniman.
                Bakat njugete diwarisi teko wong tuweke, Pak Mitrok sing tau sekolah khusus kesenian.Bakat njugete wis katon sakat sekolah ring SPG.   Asal-muasale Pak. Mitrok bengen dadi guru ring SMP 2 Rogojampi terus ugo tau ngajar ring SPG Pandan (Sekolah Pendidikan Guru), Sekolah kejuruan sak tingkat ambi SMA kang ndadekaken lulusane dadi guru SD (Sekolah Dasar). Sakteruse Pak Mitro diangkat dadi Kasi Kesenian ring Dinas Pendidikan, mari gedigu ditugasaken ring Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi sampek pension.
                Pak Mitro kang dadi koregrafere Tari Masal tahun 2012 “Gandrung Sewu” iki  dilahiraken ring Banyuwangi , tanggal 16 Agustus Tahun 1951, bapake arane Sukoso Hadi Santoso  lane make arane Liswati Magih cilike Pak Mitro sekolah ring SDN 1 Rogojampi tamat tahu 1965. Sakteruse nerusaken sekolah ring SMPN 1 Banyuwangi tamat tahun 1967, Tahun 1970 tamat teko SPG Pandan terus nerusaken sekolahe nyang PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) tahun 1971. Mari tamat teko PGSLP Pak Mitrok dadi guru ring SMP 2 Rogojampi.
                Tahun 1968 wis biso nggawe Gending lan Tarian, gendinge “Banteng Tangi”, lan tariane kang pertama yoiku  “Lelewane  Lare Banyuwangi”. Rasa demene nyang kesenian diterusaken ambi ngedekaken Sanggar kang diarani “Sanggar Jingga Putih”. Sampek saiki Sanggare tetep ngadeg lan terus produksi. Murid-murid sanggare wis sing keneng dietung akehe lan saiki wis akeh podho dadi ana kang dadi pelatih tari, dadi guru seni, la nana ugo kang dadi seniman Banyuwangi. Tahun 2007 Pak. Mitro oleh penghargaan seni teko Gubernur Jawa Timur, kerana prestasi lan pengabdiane nyang seni lan budaya.
Add caption
                Sampek saiki Sumitro Hadi magih manggon ambi kang wadon kang aran Sri Uniyati lan diweneni pengeran anak siji wadon kanga aran Yenni Diah Pangestu lan mangku Umah lan Sanggare  ana ring Desa Gladag kecamatan Rogojampi meped ring wetane balai Desa Gladag.  Balai desa kang ring kono bengen bapake dadi lurah.

Ring ngisor iki daptare Tari lan Gending kang digawe Pak. Mitrok
NO
TAHUN
JUDUL TARI/LAGU KREASI


1
1968
1
Tari Lelewane Lare Banyuwangi (Waru doyong)2
Seduluran3
Lagu banteng Tangi4
Tangise Bayi5
Repelita6
Penganten Anyar

2
1969
7
Menggubah Tari jaran Goyang (Suparman) Pon VII Surabaya

3
1970
8
Sebagai penari Jaran Goyang di Istana Negara  17-08-1970

4
1972
9
Topeng Blambangan (gubahan Klono Topeng)

5
1973
10
Tari Penguripan Tani Blambangan

6

11
Tari Untring-Untring

7
1974
12
Tari Nelayan13
Tari Tolop14
Tari Jaranan Buto15
Tari Lare Angon

8
1975
16
Tari Samber Ulung17
Tari Jaranan Buto Masal18
Memengan19
Fragmen Jaka Tarub20
Merefisi Tari Padhang Ulan21
Tari Dokar Mogok

9
1976
23
Menyambut Pahlawan Sadeng24
Tari Masal Breh Wirabumi25
Tari Jejer Gandrung26
Tari Ater Galeng

10
1977
27
Tari Layangan Pedhot28
Tari Mancing IKIP29
Tari Satriyo Blambangan30
Lagu Coblos Golkar

11
1978
31
Tari Masal Cinde Blambangan32
Repertoar Hongkong33
Fragmen Tari Banterang Surati

12
1979
34
Tari Pendekar Blambangan35
Tari Lare Sekolah36
Tari Jejer Jaran Dhawuk37
Tari Hadrah Kuntulan (P)

13
1970
38
Tari Jebeng39
Tari Jembung Cingkir     40
Tari Watang

14
1981
41
Tari Perawan Sunti

15
1982
42
Lagu Wringin Ngrembuyung43
Milih Paran (Koor)

16
1983
44
Tari Jebeng Thulik

17
1984
45
Tari Lare Angon

18
1985
46
Tari Pethik Laut47
Tari Walang Kadung

19
1986
48
Tari Paju Garapan

20
1978
49
Tari Seblangan

21
1988
50
Tari Kembang Ronde51
Tari Merah Putih

22
1989
52
Tari Gredoan53
Tari Hadrah Kuntulan (Pa+Pi)

23
1990
54
Drama Tari Banterang Surati55
Gadangan Gandrung (P4)

24
1991
56
Repertoar Tari ke USA57
Tari Masal Gandrung dan Kuntulan di Kodam

25
1992
58
Repertoar Tari Ke Australia59
Hadrah Kuntulan Pa-Pi60
Drama Tari Macan Putih

26
1993
61
Tari Cengkir Gadhing62
Drama Tari Menak Jinggo Nagih Janji

27
1994
63
Tari Gandrung Kreasi64
Tari Puputan Bayu

28
1995
65
Tari Bersih Desa66
Tari Srikandi Bayu

29
1996
67
Tari Kuntulan Sea Game68
Tari kembang Pesisiran69
Repertoar tari Ke Australia

30
1997
70
Drama Tari Jati Diri

31
1998
71
Tari Walang Kadung73
Tari klompen

32
1999
74
Tari Ampak-ampak Brang Wetan

33
2000
75
Tari Rodad Syiiran76
Tari Cengkir Gading

34
2001
77
Seni Pertunjukan Gandrungan78
Komposisi Musik Ombak-Umbul

35
2002
79
Tari Ciblungan80
Pesta Desa81
Seni  Pertunjukan  Kesambet

36
2003
82
Tari Masal Bersih Desa (750 Orang83
Tari Masal  Olah Raga Tradisional84
Pesta Desa Nusa Desa85
Pawai Sayuwiwit

37
2005
86
Perang Bangkat/Upacara87
Pawai Kemilau Nusantara  Barong Seblang88
Vokal P4 :Mocoan Banyuwangi

38
2006
89
Barong Ider Bumi (Istana Negara)90
Tari Masal 17 Agustus di Istana Negara91
Repertoar  Tari ke Osaka Jepang

39
2007
92
Tari Santri Mulih93
Membantu Persiapan ke Tingkat Nasional

40
2008
94
Membantu Persiapan ke Tingkat Nasional

41
2009
95
Membantu Persiapan ke Tingkat Nasional                                           

42
2010
96
Membantu Persiapan ke Tingkat Nasional

43
2011
97
Membantu Persiapan ke Tingkat Nasional

44
2012
98
Tari Masal Sewu Gandrung

45
2012
99
Pawai kuwung Harjaba 2012

46
2013
100
Pawai Festival Endhog maulid